Estudio Taboada - Servicios Impositivos

Javier TABOADA
Contador Público Nacional – Mat. 4720 C.P.C.E.E.R.
Corredor Público Inmobiliario – Mat. 980 C.C.P.I.E.R.